سرور مجازی ایران Nvme

منابع کاملا اختصاصی
 • پلن Nvme VPS1 ایران

  • 1 هسته CPU

   1GB رم DDR4

   20GB SSD NVMe

   پهنای باند نامحدود

   منابع کاملا اختصاصی

   پشتیبانی ۲۴ ساعته
  از 69,000/ماه
  سفارش دهید
 • پلن Nvme VPS2 ایران

  • 1 هسته CPU

   2GB رم DDR4

   35GB SSD NVMe

   پهنای باند نامحدود

   منابع کاملا اختصاصی

   پشتیبانی ۲۴ ساعته
  از 97,000/ماه
  سفارش دهید
 • پلن Nvme VPS3 ایران

  • 2 هسته CPU

   2GB رم DDR4

   45GB SSD NVMe

   پهنای باند نامحدود

   منابع کاملا اختصاصی

   پشتیبانی ۲۴ ساعته
  129,000/ماه
  سفارش دهید
 • پلن Nvme VPS4 ایران

  • 2 هسته CPU

   4GB رم DDR4

   60GB SSD NVMe

   پهنای باند نامحدود

   منابع کاملا اختصاصی

   پشتیبانی ۲۴ ساعته
  167,000/ماه
  سفارش دهید
 • پلن Nvme VPS5 ایران

  • 4 هسته CPU

   4GB رم DDR4

   70GB SSD NVMe

   پهنای باند نامحدود

   منابع کاملا اختصاصی

   پشتیبانی ۲۴ ساعته
  219,000/ماه
  سفارش دهید
 • پلن Nvme VPS6 ایران

  • 4 هسته CPU

   6GB رم DDR4

   80GB SSD NVMe

   پهنای باند نامحدود

   منابع کاملا اختصاصی

   پشتیبانی ۲۴ ساعته
  251,000/ماه
  سفارش دهید
 • پلن Nvme VPS7 ایران

  • 8 هسته CPU

   16GB رم DDR4

   100GB SSD NVMe

   پهنای باند نامحدود

   منابع کاملا اختصاصی

   پشتیبانی ۲۴ ساعته
  455,000/ماه
  سفارش دهید